top of page

Prečo podporovať ženy v umení

Hudbu netvoríme len o láske a na pódiu nemusíme byť za bábiky


Umenie a kultúra sú od nepamäti neodmysliteľnou súčasťou spoločnosti. Vedeli ste však, že ženy boli z umeleckej tvorby exkludované až do roku 1870? Hoci neustále napredujeme

a snažíme sa o zvýšenie ženskej inklúzie, štatistiky nám prezentujú signifikantné rozdiely

v mužskom a ženskom umeleckom zastúpení.
Speváčka TIMEA na pódiu
O výzvach, ktorým musia ženy v umení stále čeliť, píše speváčka a naša projektová manažérka TimeaŽeny v hudobnom priemysle


Podľa štatistík SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský) skladá hudbu na Slovensku 3137 ľudí, z toho však len 512 autoriek. V mužmi dominovanej sfére umenia čelia ženy nielen nedostatku priestoru na prezentáciu, ale aj rozdielom v odmeňovaní či zakorenených stereotypoch a objektivizácii.


Dramaturgia, produkcia, vydavateľstvá vo všetkých z týchto oblastí ženy väčšinou zastupujú len malé percento. Podľa Caitlin Kelley tvoria autorky len 21,7 % umelcov a umelkýň, 12,3 % skladateľov a skladateliek a 2,1 % producentov a producentiek.[1]

Na Slovensku to nie je inak. Oproti 143 812 registrovaným dielam mužskej tvorby tu evidujeme len 12 499 ženských” diel.[2] Prečo je to však tak?

Kým sa umelkyňa vypracuje na profesionálnu úroveň, odchádza na materskú. Keď sa z nej vracia, je vystavená veľkej vlne ageizmu,[3] ktorý je v umeleckých smeroch zosilnený aj zvýšenou objektivizáciou. Ženy sú spoločnosťou často tlačené k rozhodnutiu vzdať sa kariéry pre rodinu, čím v podstate strácajú svoje potenciálne najaktívnejšie pracovné roky. Vo svete vidíme narastajúci fenomén zdieľanej materskej, na Slovensku je stále raritou.


To, že som sa rozhodla tvoriť profesionálne, nie je „zlaté“


Hudbe sa venujem odmalička, no až pred 2 rokmi som sa rozhodla, že to chcem robiť profesionálne. Bola som odhováraná rodinnými známymi, nepochopená starými rodičmi. Úprimne som vôbec nevedela, do čoho sa púšťam a priznávam, že je to oveľa ťažšie, ako som si myslela.


Keď sa ma niekto spýta, čo je na tom celom najťažšie, väčšinou odpoviem, že mentálna práca. Je to neustály tlak na výkon a bezchybnosť.

Do hudby som investovala neskutočne veľa energie, lásky, času a peňazí. Nie každý si je však vedomý toho množstva práce, a tak často vyhodnotia moje snaženie ako „zlaté“. Mladé dievča, ktoré spieva pre radosť…
Speváčka TIMEA sedí na kresle
Nie som zlaté dievča, ktorá spieva pre radosť


Pracujem v sfére dominovanej mužmi, na začiatku som si to však nevšimla

Ak mám byť úprimná, nad otázkou rodovej rovnosti v tejto sfére som najprv nepremýšľala. Začala som si to všímať až po tom, ako sa ma na to ľudia pýtali. Myslím si, že je to zapríčinené viacerými faktormi.


V blízkej spolupráci sú mi muži neskutočnou oporou a nikdy moju profesionalitu nespochybňovali. Väčšina nepríjemných momentov vždy prišla pri niekom cudzom (v televíznom štábe, od návštevníka koncertu a pod.), no ja som ich vôbec nevyhodnotila ako podstatné, pretože... Som na to zvyknutá. Áno, poznámky k výzoru či osobnosti sú, bohužiaľ, bežnou súčasťou života každej ženy. Keď sa mi začali podobné veci diať, nebolo to pre mňa prekvapujúce. Až keď som sa nad tým zamyslela, zistila som, že je to skutočne alarmujúce.


Menej priestoru pre rozvoj mladých (žien)

Slovenská hudobná scéna je malá a točí sa okolo pár desiatok ľudí. S veľmi malým zahraničným exportom sa nedokáže rozvíjať natoľko, aby mladým umelcom a umelkyniam poskytla podmienky, aké majú napríklad v Nemecku, UK alebo USA. Vnímam však, že je tu veľa ľudí, ktorí majú odhodlanie s tým niečo robiť. Niekoľkokrát som bola médiami zaradená do skupiny „nových mladých speváčok“, čo znamená, že náš počet aj dosah rastie.


Štatistiky poukazujú na problém žien produkovať a prezentovať rovnaké množstvo tvorby ako muži, nie je to však výsledok ich neschopnosti. Slabé ženské zastúpenie na pozíciách v „úzadí“ (produkcia, dramaturgia a iné) zapríčiňuje posilnenie nepomeru ich reprezentácie.


Výsledky hranosti ženských autoriek sú alarmujúce. Podľa reportu SOZY za rok 2021 je pomer hranosti domácich autorov/autoriek vyjadrený 7,36 : 1. Pri veľkých koncertoch dokonca 26,67 : 1. Čísla sú ovplyvňované aj nižším počtom profesionálne pôsobiacich umelkýň, no napriek tomu je tento nepomer príliš vysoký.


Verím, že skutočná zmena príde s podporou mladých žien, ktoré sa nebudú báť vybrať si aj tie pozície, v ktorých momentálne nevidíme dostatočne veľa ženských vzorov.Hudobníčka TIMEA pózuje na čiernobielej fotografii
Hudobníčka TIMEA verí, že zmena príde s podporou mladých žien na pozíciách, v ktorých momentálne nevidno dostatočne veľa ženských vzorov

Nie je to nefér, je to limitujúce

Signifikantný nepomer priestoru v médiách pre umelcov a umelkyne má však na svedomí aj stratu potenciálnych ženských autoriek. Nie je žiadnym tajomstvom, že mladé ženy a muži v dnešnej dobe potrebujú svoje vzory, niekoho, ku komu môžu vzhliadať pri skúmaní svojich kariérnych možností. Ale čo ak existuje menej úspešných príkladov pre ženy ako pre mužov?


Melissa S. Kearney a Phillip B. Levine vo svojej štúdii „Role Models, Mentors, and Media Influences“ uvádzajú, že vzory môžu mať neuveriteľný vplyv na správanie detí, ale aj dospelých.[4] A tak sa nedá ubrániť znepokojeniu pri pohľade na zahraničné i slovenské dáta. Je totiž nesmierne dôležité, aby mladé ženy nachádzali svoje vzory i v tejto sfére.


Spoločenské nastavenie a jeho zmena nepríde hneď, podobne ako v každej inej sfére je to o malých a konštantných krokoch k ženskej inklúzií. Aký bude ten tvoj?


 

Autorka: Timea Gregová Edit: Ema Tamaškovičová Fotografie: osobný archív (Timea Gregová)


Zdroje dát:


[4] https://www.jstor.org/stable/27074976 -Dáta poskytnuté z databázy SOZY (Slovenský ochranný zväz autorský)


Ďalšie zdroje:90 views0 comments

Comments


bottom of page