top of page

INSPIRING
TOMORROW'S
CHANGEMAKERS

Poslaním našej organizácie je vytváranie rovnejšej a spravodlivejšej spoločnosti, pričom osobitný dôraz kladieme na posilňovanie postavenia mladých žien, ich sociálnu a ekonomickú inklúziu.

Chceme prispievať k riešeniu rodovo-špecifických problémov v spoločnosti, s mladými ženami v centre týchto zmien. Preto meníme ich podiel v kľúčových pozíciách spojených s rozhodovaním, rozvojom verejného života a podnikaním. Našim cieľom nie je len zlepšovanie zručností, ale hĺbkový posun vo vnímaní úlohy mladých žien pri formovaní spoločnosti a verejného života. 

Programy navrhujeme tak, aby vytvárali dominový efekt pozitívnych zmien. 

O nás

Náš názov pochádza zo swahilského slova, ktoré znamená „múdrosť" alebo „vedomosť". Symbolizuje našu vieru, že osveta a kvalitné vzdelávanie sú kľúčom

k harmonickému rozvoju spoločnosti. 

V roku 2021 sme začali s úprimným presvedčením, Slovensko má byť ako krajina na čo hrdé a že svet môže ťažiť z odborných znalostí a skúseností slovenských expertov a expertiek pri riešení výziev, ktoré sa týkajú nás všetkých. Pôsobíme na Slovensku, v Severnom Macedónsku a v Keni. Zároveň na Slovensko prinášame expertízu z top inštitúcií zo zahraničia, ktorá posilňuje našu schopnosť inovatívne riešiť spoločenské výzvy

a prispieva k vysokému štandardu a efektivite našej práce.

v1.jpeg

Posilňujeme postavenie mladých žien v spoločnosti tak, aby mohli vytvárať lepšiu budúcnosť pre seba aj pre ostatných. 

Inovujeme formálne vzdelávanie a prinášame hodnoty inklúzie a diverzity na 180 stredných škôl po celom Slovensku.

Prispievame k rozvoju krajín globálneho Juhu prostredníctvom sociálnej a ekonomickej inklúzie žien. 

V spolupráci s University of Michigan, vzdelávame a rozvíjame talenty lídrov a líderiek občianskej spoločnosti zo strednej a východnej Európy. 

Naši partneri

Copy of u-m_logo-hex.png
WDI_CLR_CTR (3).png
WCEE_logo_4c.png
SIOV_logo_horizontálne-removebg-preview.png
SCCF_Logo_Farebne-removebg-preview (1).png
NL_Logo_online_ex_pos_en (1).png
SlovakAid-GIS-VELKE-removebg-preview.png

Tím Hekima

Ivana Uličná

zakladateľka

Ivana vyštudovala medzinárodné vzťahy a kriminológiu na University of Huddersfield vo Veľkej Británii. Bohaté skúsenosti v oblasti rozvojovej spolupráce a vzdelávania získala vedením projektov na Slovensku, v Keni, v Moldavsku a na západnom Balkáne. Venovala sa v nich najmä posilňovaniu postavenia žien, rozvoju podnikateľských zručností mladých ľudí a aktívnemu občianstvu. V súčasnosti vedie organizáciu Hekima, kde sa zameriava najmä na témy rodovej rovnosti, integrácie tém inklúzie a diverzity do formálneho vzdelávania, a uplatňovaniu rodového hľadiska v inováciách a správe vecí verejných. Pôsobí aj v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku ako senior expertka na témy rodovej rovnosti v diplomacii.

Pic 2 - Ivana, AMOG.jpg
Mirka.jpg

Miroslava Lišková

projektová manažérka

Mirka vyštudovala odbory Innovation and Entrepreneurship

a Leadership and Organisation na univerzitách v Dánsku a Švédsku. Získala nielen vedomosti z oblasti podnikania, sociológie a pedagogiky, ale skúmala aj nástroje na riešenie súčasných spoločenských výziev, akými sú globalizácia, zmena klímy, inklúzia

a diverzita a líderstvo. Päť rokov pôsobila v startupe, kde mala na starosti rast, kreatívne procesy a organizačný rozvoj. Na svojej pozícii sa venuje projektu rozvojového vzdelávania prostredníctvom cvičných firiem a projektu na začleňovanie žien do podnikania a inovácií

v Macedónsku. 

Timea Gregová

projektová koordinátorka

Timea študovala Bussines Administration na Univesity of New York

v Prahe a hudobnú kompozíciu na BIMM Berlin. Už počas svojho stredoškolského štúdia sa v rámci ročného výmenného programu

v Austrálii venovala verejne prospešným projektom v spolupráci

s Rotary Foundation. Timea sa zaujíma o oblasť medzinárodných vzťahov, kultúry a podnikania. V Hekime ako projektová koordinátorka pracuje hlavne na príprave podujatia NGO Leadership Workshop a pomáha aj pri rozvojových projektoch

Timi_edited_edited.jpg

Martina Hrivňáková

projektová koordinátorka

Maťka vyštudovala Innovation and Entrepreneurship v Dánsku a Ethical Leadership na univerzite v Prahe. Neskôr sa tri roky venovala práci s mládežou v Južnej Afrike, kde tiež spoluorganizovala podujatia TEDx. Domov ju pritiahla túžba podporovať pozitívne zmeny aj na Slovensku. Svoju kreativitu a organizačné zručnosti využíva ako projektová koordinátorka a grafička a venuje sa najmä projektu Boundless. 

Martinka.jpg
bottom of page