top of page

INSPIRING
TOMORROW'S
CHANGEMAKERS

O nás

Hekima je slovenská mimovládna organizácia, ktorá sa venuje podpore rodovej rovnosti, posilňovaniu postavenia mladých ľudí či znevýhodňovaných komunít a rozvoju zodpovedného podnikania.

Náš názov pochádza zo swahilského slova, ktoré znamená „múdrosť" alebo „vedomosť". Symbolizuje našu túžbu podporovať a zapájať ženy a dievčatá, mladých ľudí

a ďalšie nedostatočne zastúpené hlasy v spoločnosti.

V roku 2019 sme začali s úprimným presvedčením, že Slovensko má byť ako krajina na čo hrdé a že svet môže ťažiť z odborných znalostí a skúseností slovenských lídrov a líderiek pri riešení výziev, ktoré sa týkajú nás všetkých.

Hekima naďalej rastie prostredníctvom spoluprác

a partnerstiev na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Spolupracujeme s rozvojovými agentúrami, renomovanými inštitúciami či lídrami a líderkami vo vláde a podnikaní s cieľom vytvárať príležitosti na vzdelávanie, zdieľanie vedomostí a budovanie sietí, ktoré prispievajú

k tvorbe udržateľných riešení.

Viac o našej práci

Image by Priscilla Du Preez

Ako pracujeme

Hekima sa ako mimovládna organizácia angažuje v oblasti občianskej spoločnosti, medzinárodného rozvoja, sociálneho hospodárstva a filantropie. Zameriavame sa najmä na ženy, dievčatá, mladých ľudí a marginalizované skupiny.

2.png

Mladým ženám poskytujeme príležitosti rozvíjať svoj líderský potenciál pre dosiahnutie pozitívnych zmien v spoločnosti bez ohľadu na ich pôvod, záujmy a profesie. Opierame sa pri tom

o holistický prístup založený na overených poznatkoch z neurovedy, psychológie a efektívnych vzdelávacích prístupoch vyvinutých

v spolupráci so slovenskými i zahraničnými odborníkmi

a odborníčkami na líderstvo.

1.png

Umožňujeme mladým ľuďom prispieť svojou kreativitou a energiou k inkluzívnejšej, spravodlivejšej a ohľaduplnejšej spoločnosti prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích programov na úrovni stredných a vysokých škôl.

Ponúkame tiež školenia, technickú pomoc a zdieľanie odborných znalostí v oblasti riadenia programov či projektov pre iniciatívy

na Slovensku a vo svete.

ikonky.png

Naše hodnoty

simi-iluyomade-tvbxqXI5mmo-unsplash_edited.jpg

Ako slovenská mimovládna organizácia podporujeme rozmanitosť, rovnosť

a inklúziu. Vo svojej práci dávame dôraz na  zmysluplné poslanie a odborný, no empatický prístup. 

Naši partneri

Copy of u-m_logo-hex.png
WDI_CLR_CTR (3).png
WCEE_logo_4c.png
SIOV_logo_horizontálne-removebg-preview.png
SCCF_Logo_Farebne-removebg-preview (1).png
SlovakAid-GIS-VELKE-removebg-preview.png

sleduj nás na instagrame

Tím Hekima

Ivana Uličná

zakladateľka

Ivana vyštudovala medzinárodné vzťahy a kriminológiu na University of Huddersfield vo Veľkej Británii. Bohaté skúsenosti v oblasti rozvojovej spolupráce a vzdelávania získala vedením projektov na Slovensku, v Keni, v Moldavsku a na západnom Balkáne. Venovala sa v nich najmä posilňovaniu postavenia žien, rozvoju podnikateľských zručností mladých ľudí a aktívnemu občianstvu. V súčasnosti vedie organizáciu Hekima, kde sa zameriava najmä na témy rodovej rovnosti, integrácie tém inklúzie a diverzity do formálneho vzdelávania, a uplatňovaniu rodového hľadiska v inováciách a správe vecí verejných. Pôsobí aj v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku ako senior expertka na témy rodovej rovnosti v diplomacii.

Pic 2 - Ivana, AMOG.jpg
Mirka.jpg

Miroslava Lišková

projektová manažérka

Mirka vyštudovala odbory Innovation and Entrepreneurship

a Leadership and Organisation na univerzitách v Dánsku a Švédsku. Získala nielen vedomosti z oblasti podnikania, sociológie a pedagogiky, ale skúmala aj nástroje na riešenie súčasných spoločenských výziev, akými sú globalizácia, zmena klímy, inklúzia

a diverzita a líderstvo. Päť rokov pôsobila v startupe, kde mala na starosti rast, kreatívne procesy a organizačný rozvoj. Na svojej pozícii sa venuje projektu rozvojového vzdelávania prostredníctvom cvičných firiem a projektu na začleňovanie žien do podnikania a inovácií

v Macedónsku. 

Timea Gregová

projektová koordinátorka

Timea študovala Bussines Administration na Univesity of New York

v Prahe a hudobnú kompozíciu na BIMM Berlin. Už počas svojho stredoškolského štúdia sa v rámci ročného výmenného programu

v Austrálii venovala verejne prospešným projektom v spolupráci

s Rotary Foundation. Timea sa zaujíma o oblasť medzinárodných vzťahov, kultúry a podnikania. V Hekime ako projektová koordinátorka pracuje hlavne na príprave podujatia NGO Leadership Workshop a pomáha aj pri rozvojových projektoch

Timi_edited_edited.jpg
share-23BDFC78-3440-4DCA-BB75-BB8AA88C021F (1).jpg

Ema Tamaškovičová

PR manažérka

Ema vyštudovala Marketingovú komunikáciu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde pokračuje aj v doktorandskom štúdiu.

Po získaní pracovných skúseností v digitálnej reklamnej agentúre

i marketingovom oddelení dvoch firiem prvýkrát zavítala do vôd neziskovej organizácie. Obsah pre web a sociálne siete tu tvorí popri vedeckej činnosti a vyučovaní na Katedre marketingovej komunikácie. Na poste PR manažérky tak využíva skúsenosti získané nielen prácou v reklame, ale aj s mladými ľuďmi.

Martina Hrivňáková

projektová koordinátorka

Maťka vyštudovala Innovation and Entrepreneurship v Dánsku a Ethical Leadership na univerzite v Prahe. Neskôr sa tri roky venovala práci s mládežou v Južnej Afrike, kde tiež spoluorganizovala podujatia TEDx. Domov ju pritiahla túžba podporovať pozitívne zmeny aj na Slovensku. Svoju kreativitu a organizačné zručnosti využíva ako projektová koordinátorka a grafička a venuje sa najmä projektu Boundless. 

Martinka.jpg
bottom of page