NGO
Leadership
Workshop
Learn more LEAD WITH IMPACT!

O nás

Hekima je swahilské slovo, ktoré znamená „múdrosť“ alebo „vedomosť“. Symbolizuje našu túžbu pomáhať mladým ľuďom robiť múdre a ohľaduplné rozhodnutia. Prispievame k vytváraniu rovnejšieho sveta, v ktorom každý dostáva príležitosť rozvíjať svoje zručnosti, a to v prospech celej spoločnosti. Zvlášť je naším zámerom podporovať dievčatá, aby si boli vedomé svojej hodnoty, a aby si ich v duchu rovnosti vážila aj spoločnosť, v ktorej žijú, vyrastajú a ktorú svojimi talentmi obohacujú.

Sme presvedčení, že  Slovensko je dôležitým globálnym aktérom a má expertízu, know-how a príklady dobrej praxe, ktoré by mali prekročiť naše hranice. Zároveň veríme, že ako krajina môžeme rýchlejšie napredovať aj vďaka medzinárodnej spolupráci. Preto v našich programoch prepájame globálnych odborníkov a odborníčky, ktorí sa zaoberajú pálčivými celospoločenskými problémami a hľadajú inovatívne riešenia. Pôsobíme na Slovensku, v Keni, Moldavsku a Macedónsku.

Rozvojová spolupráca

Rodová rovnosť

Rovnosť príležitostí

Globálne vzdelávanie

Kariérne zručnosti

Novinky

Naše projekty

Intro Sote Hub Zisti viac! Prvý vidiecky startup inkubátor v regióne Východnej Afriky, ktorého cieľom je znižovať chudobu marginalizovaných regiónov na kenskom pobreží. Rozvíja zručnosti sociálne znevýhodnených mladých ľudí, podporuje ich prostredníctvom vzdelávania a mentoringu v oblasti podnikania, pomáha im získavať prístup k financovaniu a partnerom, a vzájomne ich prepája. Intro NGO Leadership
Workshop
Zisti viac! V spolupráci s University of Michigan a top odborníkmi z USA a zo Slovenska sme pripravili intenzívny 5-dňový tréning pre mladých lídrov z občianskeho sektora, ktorí sa vo svojej práci venujú posilňovaniu demokratických hodnôt a ľudských práv.
Intro Boundless Zisti viac! Je dokázané, že rodová rovnosť pozitívne ovplyvňuje ekonomický rast krajiny aj sociálnu spravodlivosť. Je teda v záujme nás všetkých, aby ženy mohli využívať a napĺňať svoj potenciál. Boundless pozýva mladé ženy na dobrodružnú cestu, ktorá posilní ich sebadôveru a povedie ich k rozvoju kľúčových profesných zručností.

Kontakt

Ivana Uličná

Ivana vyštudovala medzinárodné vzťahy a kriminológiu na univerzite vo Veľkej Británii. Bohaté skúsenosti v oblasti rozvojovej spolupráce a vzdelávania získala vedením projektov na Slovensku, v Keni, na Balkáne a v Moldavsku. Venovala sa v nich najmä rozvoju podnikateľských a IT zručností mladých ľudí, posilňovaniu postavenia žien, aktívnemu občianstvu a upevňovaniu demokratických hodnôt prostredníctvom vzdelávania. Ivana vedie organizáciu Hekima, pričom využíva bohaté skúsenosti z oblasti budovania komunít, starostlivosti o partnerstvá či tvorby komunikačných iniciatív.

ivana.ulicna@hekima.sk

Martina Hrivňáková

Martina vyštudovala Innovation and Entrepreneurship a Ethical Leadership na univerzite v Dánsku. Neskôr sa dva roky venovala práci s mládežou v Južnej Afrike, kde tiež spoluorganizovala podujatia TEDx. Domov ju pritiahla túžba podporovať pozitívne zmeny aj na Slovensku. V Hekime pôsobí ako projektová koordinátorka. Svoju kreativitu a organizačné zručnosti využíva najmä v projektoch zameraných na rovnosť príležitostí a budovanie kariérnych zručností mladých ľudí u nás aj v zahraničí.

martina.hrivnakova@hekima.sk

Timea Gregová

Timea študovala Bussines Administration na Univesity of New York v Prahe a hudobnú kompozíciu na BIMM Berlin. Už počas svojho stredoškolského štúdia sa v rámci ročného výmenného programu v Austrálii venovala verejne prospešným projektom v spolupráci s Rotary Foundation. Timea sa zaujíma o oblasť medzinárodných vzťahov, kultúry a podnikania. V Hekime ako projektová koordinátorka pracuje hlavne na príprave podujatia NGO Leadership Workshop a pomáha aj pri rozvojových projektoch.

timea.gregova@hekima.sk

5

Kontaktné údaje

Hekima, o.z.
Donnerova 35
841 04 Bratislava
5

Fakturačné údaje

IČO: 52354181
Bankové spojenie: Fio banka
Číslo účtu: 2401817651
IBAN: SK6683300000002401817651
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
5
Organizácia je registrovaná v Registri neziskových organizácií Ministerstva vnútra SR pod registračným číslom VVS/1-900/90-56391.