Ak nie si firma, ktorá má veľké rozpočty, tak buď osoba, ktorá má pevné vzťahy a spoločenský vplyv

Osobná značka pomáha našim organizáciám rásť, dosahovať lepšie výsledky, posilňuje ich dôveryhodnosť a je zároveň aj kľúčom k úspešnejšiemu získavaniu finančných prostriedkov. Napriek tomu je to nový koncept pre mnohých lídrov a líderky, ktorí si často lámu hlavu nad tým, kde začať. Preto sme sa na túto tému zamerali v rozhovore s Petrom Šebom, zakladateľom a tvárou jednej z najúspešnejších marketingových agentúr v regióne.

V tomto rozhovore sa dozviete:

– čo je to osobná značka a prečo je pre lídrov a líderky kľúčová,

– prečo je dobré spájať naše osobné príbehy s našimi projektami a organizáciami,

– ako môže osobná značka pomôcť pri presadzovaní nášho individuálneho poslania a poslania našich organizácií.

Archív: Peter Šebo

Vďaka sile sociálnych sietí, médií a podcastov je koncept osobnej značky čoraz dôležitejší. Jeho myšlienka však zostáva pre väčšinu ľudí neznáma. Čo to vlastne je?

Vaša profesionálna osobná značka je obrazom toho, ako vás ľudia vnímajú. Je to kombinácia predstavy, ktorú o vás ľudia získajú z informácií dostupných online, od expertov či kolegov, a toho, ako vás vykresľujú médiá. Ide o komunikáciu vášho osobného príbehu, vašich odborných znalostí, vášho osobného a profesionálneho vzťahu k určitej téme.

Zvlášť dnes, keď veci dobré aj zlé zostávajú navždy na internete, je budovanie osobnej značky pre začínajúcich lídrov kľúčové. Môžete ju buď nechať vyvíjať sa samú, mimo vašej kontroly, alebo na nej môžete pracovať strategickejším spôsobom, aby vás vykresľovala ako osobu, ktorou potrebujete byť, aby ste mohli presadzovať svoje poslanie alebo poslanie vašej organizácie.

Mohli by ste nám uviesť niekoľko príkladov dobrej praxe?

Typickým príkladom bola osobná značka Steva Jobsa spojená so spoločnosťou Apple. Na jeho osobnej značke bola vlastne postavená celá značka a komunikácia spoločnosti.

Každý vedel, že Jobs je arogantný a absolútne fanatický detailista. Bol známy tým, že neuviedol na trh produkt len ​​preto, že došlo k vychýleniu jedného pixelu. Tento osobný prístup, o ktorom všetci vedeli, pretože sa ním buď chválil alebo sa naň sťažovali jeho spolupracovníci, komunikoval práve o tom, že Apple vyrába produkty najvyššej kvality. Že spoločnosť nevydá produkt, ktorý by nebol dokonale testovaný a pre používateľov absolútne bezchybný.

Existuje však mnoho známych spoločností, ktoré k úspechu nepotrebovali tak výraznú tvár zakladateľa. Funguje to aj bez osobnej značky?

Áno, určite. Jednou z takýchto spoločností je napríklad Procter & Gamble. Musíme však brať do úvahy to, v akej fáze vývoja sa spoločnosť nachádza a ako chce byť vnímaná. Ak chcete v súčasnosti predávať výrobky, ktoré sú drahšie ako výrobky vašej konkurencie, zákazníci musia poznať váš príbeh a príbeh vašej značky. Musia vedieť, za čo platia.

Ak máte začínajúci podnik alebo neziskovú organizáciu, musíte si uvedomiť, že hoci sa vaša značka objavila na trhu len včera, vy sami ste sa narodili pred 20 – 40 rokmi a prirodzene máte určité sociálne väzby a kontakty. Preto je oveľa jednoduchšie začať komunikovať správu v štýle „Ja, Peter Šebo, ktorého poznáte a dôverujete mu, som prišiel s tým a tým“, namiesto „pozrite sa, je tu nová značka, o ktorej ste nikdy nepočuli, ale prosím, choďte do toho a verte, že je dobrá“.

Osobná značka poskytuje na začiatku akúsi skratku k získaniu prvotnej dôvery vášho publika, darcov alebo zákazníkov.

Je o tejto, na prvý pohľad biznisovej téme, potrebné hovoriť aj medzi lídrami neziskového sektora? 

Ja osobne som sa okrem podnikateľského sektora viac ako 10 rokov pohyboval v oblasti neziskových organizácií. Zvyčajne sa tu poskytuje veľmi málo finančných prostriedkov, ak vôbec nejaké. Všetko sa musí robiť bez nákladov, ale musí to fungovať excelentne. 

V dnešnej dobe sa ako riaditeľ marketingovej agentúry často stretávam s tým, že neziskové organizácie podceňujú seba a svoju komunikáciu pre nízky rozpočet alebo personálne kapacity. Stále im hovorím, že si musia uvedomiť, že všetci, veľké medzinárodné korporácie i malé občianske iniciatívy bojujú o pozornosť rovnakého publika. A bohužiaľ, pre neziskové organizácie to nie je jednoduchšie, aj keď sa usilujú o krásne a dôležité ciele. Musia súťažiť s reklamami veľkých spoločností s veľkými rozpočtami, ktoré používajú rovnaké komunikačné nástroje. Preto neziskovým organizáciám vždy hovorím, že sa nemôžu vyhovárať. Nemôžu sa uspokojiť s druhotriednou komunikáciou, reklamou alebo marketingom.

Ak aktivity lídra NGO sleduje široký okruh ľudí, stáva sa pre nich zdrojom určitých typov informácií, či už ide napríklad o ľudské práva, medzinárodný rozvoj, inovácie atď. Týmto spôsobom lídri dávajú iniciatívam tvár a dôveryhodnosť. Pridaná hodnota a príbeh osoby sú v tejto komunikácii kľúčové.

Ako môže byť táto komunikácia prospešná pre organizáciu?

Osobná značka lídra NGO alebo iných osôb v organizácií môže významne pomôcť marketingu organizácie. Pomáha posilňovať jej dôveryhodnosť a jej povesť ako odbornej organizácie v určitej oblasti. To potom uľahčuje prístup k zdrojom, dosiahnutie vyššieho spoločenského vplyvu alebo získanie dôležitých informácií.

Ak ľudia veria, že líder NGO je odborníkom na danú problematiku, bude pre neho jednoduchšie komunikovať ciele svojej organizácie. Nakoniec, je to práve líder danej NGO, kto sa stretáva so strategickými partnermi a osobami s rozhodovacími právomocami. Vtedy môže silná osobná značka, ktorá odráža skúsenosti lídrov, ich osobný príbeh, integritu a referencie, priniesť organizácii pridanú hodnotu a veľký úžitok.

Teraz už chápem výhody. Ak som teda líder projektu alebo NGO a doteraz som nebol veľmi aktívny na sociálnych sieťach, kde mám začať?

V prvom rade musíte nájsť tému, ktorá je relevantná pre vás, ako aj pre váš projekt alebo organizáciu. Komunikácia by mala byť jednotná a jasná, čo napríklad znamená, že ak sa vaša organizácia zameriava na záchranu slonov, nemali by ste neustále zverejňovať fotografie akrobatického lietania. To nepomôže budovať ani vašu značku, ani značku vašej organizácie.

Následne môžete začať hovoriť o tejto téme prostredníctvom blogov, príspevkov na sociálnych sieťach, môžete mať kanál na Youtube a pravidelne sa vyjadrovať k vybraným témam. Dá sa to robiť na 1000 rôznych spôsobov. O týchto témach môžete hovoriť aj v podcastoch, v rozhovoroch pre médiá a podobne. 

Rozumiem, že nie každý je veľký rétor, vie písať alebo sa chce postaviť pred kameru. Ale ak si chcete svoju značku budovať profesionálnejšie a strategickejšie, tak by ste si mali vybrať správne nástroje, správne cieľové skupiny a správne témy. Nemusíte byť chodiacimi billboardmi svojich organizácií. Musíte byť chodiacimi billboardmi problému, ktorým sa organizácia zaoberá.

Jednoducho povedané, ak nie ste firma alebo organizácia, ktorá má veľké rozpočty na reklamu, buďte osoba, ktorá má pevné vzťahy a spoločenský vplyv.

Autor: Simona Lučkaničová